söndag 12 april 2009

Rätten att häda - Numera ett brott mot mänskliga rättigheter

Ja, som rubriken säger så har kritik mot religioner numera blivit att anse som ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Den 26 mars röstade nämligen FN:s människorättsråd igenom en resolution som innebär att "Defamation of religion/ förtal av religion" numera förs in som ett brott mot mänskligheten.

http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE52P60220090326

Resolutionen har föregåtts av en intensiv lobbyverksamhet genom islamiska ländernas organisation OIC. Ett första förslag presenterades redan 1999 och har förslaget därefter årligen tagits upp till behandling i först FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna och därefter i det sedan 2006 inrättade människorättsrådet.

Resolutionen innehåller ingen tydlig definition av vad som skall anses utgöra "förtal av religion".

Enligt kritiker skulle en definition kunde antas vara "att i media uttrycka sig så att det ger en negativ bild av en religion". I flera islamiska länder förekommer redan dödsstraff för den som anses häda eller förtala den rådande religionen. Amnesty har bl.a. uppmärksammat ett fall från Pakistan där en ung student dömdes till döden sedan han från internet hade laddat hem information angående kvinnans roll i islam.

http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/16F00F9031103CACC12573EF0047135E

Den nyligen genomröstade resolutionen kommer i tydlig konflikt med FN:s "the Universal Declaration of Human Rights (UDHR)" Artikel 18 som föreskriver: Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Det kan påpekas att endast 46 av totalt 56 OIC-länder har ratificerat UDHR. Men alla OIC-staterna undertecknade däremot 1990 i Kairo "the Cairo Declaration of Human Rights in Islam "(CDHRI). Detta dokument slår fast att de mänskliga rättigheterna är underställda Sharialagen och gör alltså Sharialagen till den enda källan för vad som är att anse som mänskliga rättigheter.

Förespråkarna för den nyligen genomröstade resolutionen hävdar att den behövs för att förebygga islamofobin. Min egen och flera kritikers farhågor är dock att resolutionen tydligt kommer att förstärka polariseringen mellan väst och öst samtidigt som FN nu legaliserar avrättningar av icke rättrogna personer. Resolutionen är ologiskt och otidsenligt, den hör närmast hemma i den mörka medeltiden. En fullt motiverad fråga är om FN nu slutligt har spelat ut sin roll!?

Kritiken har klingat märkligt ohörd. Bl.a. verkar de kloka synpunkter som har förts fram av European Centre for Law and Justice helt ha lämnats utan avseende.

http://www.eclj.org/PDF/080626_ECLJ_submission_to_OHCHR_on_Combating_Defamation_of_Religions_June2008.pdf


Jag känner oro och obehag inför denna resolution som uppenbart kommer att anammas av religiösa fanatiker och som utgör ännu ett angrepp mot våra tidigare garanterade fri- och rättigheter!

Läs även andra bloggares åsikter om

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar