fredag 24 april 2009

TPB-rättegången - Mer angående Jävssituationen

Nu har JK och även lagmannen Lena Berke vid Stockholms tingsrätt ryckt ut till undsättning för rådmannen Thomas Norström. Till SvD säger Lena Berke:

– Det här är faktiskt en viktig principfråga. Ska våra domare tillåtas att förkovra sig i viktiga och komplicerade rättsområden, med risk för att då stöta på andra jurister, eller ska de inte få göra det? säger hon till SvD.

Lite senare i artikeln fortsätter hon:

– Däremot kan det finnas risk för jäv om man är med i en förening som driver en uttalad politisk linje, menar Lena Berke.

Det senare uttalandet är synnerligen intressant.

Thomas Norström sitter i styrelsen för Svenska föreningen för industriellt rättsskydd (SFIR)som bl.a. har avgett följande remissyttrande:

http://www.sfir.se/Remisser/Sanktioner03.pdf

I remissyttrandet uttalar Föreningen bl.a. sitt stöd för straffrättsliga sanktioner inom det immaterialrättsliga området. Förvisso har remissyttrandet skrivits 2003, men det är knappast troligt att Föreningen skulle ha ändrat ståndpunkt.

Inom SFIR finns dessutom 5 ämnesgrupper. Däribland Upphovsrättsgruppen och TRIPs-gruppen. TRIPs-avtalet är för övrigt den konvention som ligger till grund för att upphovsrättsindustrin skall kunna genomföra s.k. intrångsundersökningar, eller som det ibland populärt kallas; civila husrannsakningar. Det var dessutom Thomas Norström som meddelade beslut om en sådant tillslag hos Bahnhoff. Intressant är att en av de organisationer som ansökte om tillstånd för tillslaget var STIM som också är s.k. stödjande medlem i SFU där Thomas Norström händelsevis är medlem [se nedan].

I styrelsen för SFIR sitter Thomas Norström bl.a. tillsammans med advokat Karin Cederlund som är verksam vid som är verksam vid advokatfirman Sandart&Partners. Hon är dessutom medlem i AIPPI (The International Association for the Protection of Intellectual Property)och ALAI (Association Litteraire et Artistique Internationale). Sistnämnda organisation återkommer vi till inom kort.

Som bekant är Thomas Norström även medlem i Svenska Föreningen för Upphovsrätt - SFU. Denna förening har av lagman Lena Berke, JK m.fl. förklarats vara enbart en diskussionsklubb för immaterialrättsliga frågor. Men stämmer det?

SFU är nationell företrädare för organisationen ALAI. På sin hemsida presenterar sig ALAI på följande sätt: "ALAI brings together some the most distinguished copyright theoreticians, creators and practitioners who represent the interests of authors or their partners.".

SFU har vidare enligt sin hemsida bl.a. följande stödmedlemmar [som kan antas bidra med penningsummor till föreningen]:

AB Svensk Filmindustri
BUS
IFPI
KLYS/Copyswede
Konstnärernas Riksorganisation, KRO
STIM
Svenska Fotografers Förbund
Svenska Förläggareföreningen
Journalisterna i Sverige AB
Svenska Musikerförbundet
Svenska Musikförläggareföreningen
Sveriges Författarförbund
Filmproducenternas Rättighetsförening

Flera av dessa organisationer har direkta eller indirekt intressen i TPB-rättegången.

Vidare har Thomas Norström haft skiljemannauppdrag för Stiftelsen.SE, vilket också gäller för advokat Monique Wadsted. Hon företrädde händelsevis upphovsrättsindustrin i TPB-rättegången.

Någon som fortfarande tror att det var ett förbiseende att Thomas Norström inte upplyste parterna i TPB-rättegången om sina engagemang? Min gissning är att han förväntar sig inkomstbringande skiljemannauppdrag från upphovrättsindustrin. Vi minns ju alla polismannen Jim Keyzer som plötsligt fick anställning hos Warner Brothers mitt under brinnande förundersökning. Kanske har rådmannen tänkt sig att få något slags liknande belöning med tanke på de hårda straff och höga skadestånd som han utdömde?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

8 kommentarer:

 1. Medlemskapet i "diskussionsklubben" SFU är mer komprometterande, anser jag...

  Vice ordföranden i SFU, Henry Olsson, har (samtidigt!)varit under flera år anställd som sakkunnig vid Justitiedepartementet..

  Detta förklarar varför föreningen inte behövt/gjort några "politiska" uttalande offentligt...

  Under Henry Olssons tid på Justitiedepartementet har det skrivits en departementspromemoria om ”Upphovsrätten i informationssamhället -genomförande av direktiv 2001/29/EG”...

  ...och som har presenterats på en SFU-studiedag av ”justitieminister Thomas Bodström och hans kollegor från justitiedepartementet, departementsråd Christine Lager samt ämnesråd Malin Bonthron” (citat från SFU Verksamhetsberättelse 2003)

  …och som resulterade i en ny (och skärpt) upphovsrättslag från 1 juli 2005!

  Har Henrik Olsson (som sakkunnig vid JD) och SFU genom honom, kunnat påverka lagens utformning och i så fall hur mycket?

  Även Rehnström har ställt upp och presenterat sin utredning...

  Av verksamhetsberättelserna framkommer att Henry Olsson var delvis Justitiedepartementets representant på SFU´s tillställningar, delvis (i slutet av v-berättelserna i ”styrelsens sammansättning”) vice ordförande i SFU!

  http://copyriot.wordpress.com/2005/03/22/henry-olsson-henry-olsson/
  http://copyriot.blogspot.com/2005/01/nya-lagen-om-upphovsrtt.html
  http://www.upphovsrattsforeningen.com/vberattelse.asp
  maria

  SvaraRadera
 2. I kommentarern ska vara Renfors (Cecilia)och inte Rehnström!

  maria

  SvaraRadera
 3. @Anonym: Stort tack för dina kommentarer. Det läcker ut nyheter om Rådmannen Norström varje dag via bloggosfären. Inte konstigt att makthavarna vill begränsa möjligheten till bloggande.

  SvaraRadera
 4. Hej!

  Det skulle vara intressant att höra din åsikt som jurist om den polisanmälan jag upprättat mot antipiratbyrån angående misstanke om dataintrång och likaså den anmälan jag gjort till datainspektionen ang. misstanke om brott mot PuL. Du hittar dom här: http://blogg.aftonbladet.se/21909/perma/1184108 och här: http://blogg.aftonbladet.se/21909/perma/1189572

  Vänliga hälsningar

  Michael Gajditza

  SvaraRadera
 5. Verkligen otroligt imponerande arbete! Jag gör vågen och ger dig stående ovationer!

  Problemet ligger dock att datakompetensen hos Polis, åklagare och domstolar är otroligt låg. Mitt förslag är att du kontaktar Epone's ombud med denna information. De bör då kunna begära muntlig förhandling, vilket ger möjlighet till förhör med parter, vittnen och inte minst sakkunniga som kan förklara bristerna i Antipiratbyrån's anmälan. Vad gäller det eventuella brottet torde denna fråga dock inte ha någon direkt betydelse i målet om informationsföreläggande eftersom vi har fri bevisprövning i Sverige.

  Ett sakkunnigutlåtande - utifrån innehållet i din anmälan - skulle dock väsentligt styrka allvaret i din anmälan och göra det svårare för polis/åklagare att genast skriva av ärendet. Min erfarenhet är det annars är detta som kommer att ske.

  Har Antipiratbyrån verkligen tagit sig in på en FTP server utan ägarens tillstånd så utgör detta ett klockrent brott, helt enligt din anmälan. Svårigheten ligger främst i att bevisa att så är fallet och att förmå polis/åklagare att fatta tekniken.

  Återigen: Verkligen ett imponerande arbete!

  SvaraRadera
 6. Stort tack för det, roligt att höra! Jag har redan då jag skrev det tillställt ephones VD hela materialet f.v.b till deras ombud som jag vid den tiden inte visste namnet på.

  Tanken med ett sakunnigutlåtande tar jag till mig och ska vidarebefordra den till en av parterna i målet...... :-)

  Det är för övrigt intressant att läsa din blogg så jag har lagt till dig på min bloggroll.

  Tack igen för den positiva kritiken!

  SvaraRadera
 7. Mer korruption/jäv. Visserligen obekräftat, men jag läste nyss att Sundes försvarare Althin sitter i Piratförlagets styrelse.. Det kan vara fel, men mitt förtroende för rättsväsendet har nu sjunkit så lågt att jag svalde det direkt och inte ens orkar kolla om det är sant. Det blir bara för mycket.

  T. Nilsson

  SvaraRadera
 8. Domaren Tomas Norström anmäld för jäv igen!!!

  http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?ProgramId=1646&Artikel=2814833

  Kan vi lita på den svenska rättvisan?

  SvaraRadera