onsdag 1 april 2009

IPRED och Integritetsåret

Datainspektionen har publicerat en unik sammanställning över de 20 integritetskränkande lagförslag som tillkom enbart under 2008.

Vi känner väl till FRA och IPRED. Men betänk då att ytterligare 18 integritetskränkande lagförslag lades fram under ett och samma år.

Datainspektions generaldirektör ställer på myndighetens hemsida följande frågor: Hur påverkas den personliga integriteten inte bara av ett visst lagförslag utan av alla lagar och föreslagna lagar tillsammans? Vilket blir det samlade ”trycket” mot den personliga integriteten när man väger samman alla stora myndighetsregister och hur dessa utbyter information? Hur mycket mindre blir den fredade zon vi alla har rätt till när nya tekniker som GPS och RFID används för att övervaka oss på allt fler sätt?

Länk till Inspektionens hemsida: http://tinyurl.com/a9qaq3

Låt oss alla komma ihåg att det redan denna sommar hålls val till EU parlamenet. Gör som jag - rösta på ett parti som står upp för den personliga integriteten.

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar