lördag 10 december 2011

FILMEN "LIGG MED MIG" BRYTER MOT DIREKTIV MOT BARNPORR


Filmen Ligg med mig handlar om en 15 årig flickas sexualitet. I filmen förekommer scener som är ett klart brott mot Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi

Enligt direktivet är varje person "under 18 år" att betrakta som barn. Med barnpornografi avses "allt material som föreställer en person som ser ut att vara ett barn som medverkar i en handling med uttrycklig eller simulerad sexuell innebörd…”.

Direktivet utgör dock ännu inte svensk lag, och av Brottsbalken framgår följande definition av 16 kap 10a§: "Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för gärning enligt första stycket 2–5 dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den avbildade personen är under arton år."

Flickan i filmens huvudroll - som bl.a. deltar i en onaniscen - är 19 år så hon skulle enligt nuvarande svensks lag falla under definitionen av barn. Men läs direktivtexten ovan: "allt material som föreställer en person som ser ut att vara ett barn".

Kom då också ihåg att Sverige kommer att bli skyldigt att införa direktivet som svensk lag. Så om något eller några år skulle det vara omöjligt att distribuera en film som "Ligg med mig". Huvudrollsinnehavaren "föreställer" ju ett barn (person under 18 år) i direktivets mening. Hon deltar också i en handling med uttrycklig eller simulerad sexuell innebörd. Hade direktivtexten redan införlivats med svensk lag skulle sålunda med stor sannolikhet filmens regissör, distributör och andra medverkande ha kunnat dömas för barnpornografibrott. Är det rimligt?


Läs också: Christian Engström

2 kommentarer:

  1. Tur att jag inte gick och såg den igår då när jag var på bio!

    SvaraRadera
  2. Det finns även skol matrial som skulle falla under klubban

    SvaraRadera