torsdag 1 december 2011

Wikileaks - Miljarder avlyssnas

Wikileaks avslöjar nu att en ny miljardindustri har växt fram som gör det möjligt för regeringar att avlyssna sin befolking och markera var personer befinner sig. Industrin omfattar i vart fall 25 länder. På den Här kartan kan man se vissa länder och vilken typ av övervakning som förekommer. Som framgår handlar det inte enbart om diktaturer utan även om västliga s.k. demokratier som utövar denna massövervakning.

Samtidigt har vi FRA-lagen i Sverige. Nu har dock Europadomstolen begärt att Sverige skall yttra sig över det klagomål som gavs in av Centrum för Rättvisa.

Europadomstolen begär nu att den svenska regeringen ska förklara hur Sverige levde upp till Europakonventionens krav i tre olika tidsperioder: innan FRA-lagen kom till, efter att den ursprungliga FRA-lagen hade beslutats och perioden efter att den ändrats, dvs. FRA-lagen i sin nuvarande form.


Att domstolen begär in ett sådant yttrande tyder på att domstolen kommer att göra en fullständig prövning. Utgången av prövningen är dock osäker. Storbritanniens motsvarighet till FRA fälldes förvisso pga bristfällig lagreglering. Men Tysklands motsvarande lag klarade sig. Jag ser dock med spänning fram mot ett avgörande.

Samtidigt som Sverige skapar lagar och system för att övervaka sin befolkning bidrar Sverige med finansiering till TOR-projektet som omöjliggör eller i vart fall väsentligt försvårar myndigheternas övervakning.

Läs också Mark Klamberg och Beelzebjörn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar