måndag 12 december 2011

KAN ASSANGE UTLÄMNAS TILL USA

Frågan om risken för att Assange skulle kunna utlämnas från Sverige till USA har diskuterats livligt på flera ställen. Mark Klamberg skriver som vanligt insiktsfullt och gör gällande att en utlämning skulle vara utesluten utan godkännande från Storbritannien. Motsvarande uppfattning har uttryckts av åklagare och på flera platser i media. Jag är dock inte fullt lika övertygad.

Utlämningsfrågan regleras genom dels s.k. bilaterala avtal mellan Sverige och USA, dels genom det s.k. transatlantiska avtalet mellan EU och USA. EU-avtalet har liten betydelse för Sveriges bilaterala avtal med USA eftersom de främsta skillnaderna handlar om vissa procedur och formaliafrågor.

I ett tillägg till det bilaterala avtalet mellan Sverige och USA regleras "temporary surrender" enligt följande:

VI. If the extradition request is granted in the case of a person who is being prosecuted or is serving a sentence in the territory of the requested State for a different offense, the requested State may:

b) temporarily surrender the person sought to the requesting State for the purpose of prosecution. The person so surrendered shall be kept in custody while in the requesting State and shall be returned to the requested State after the conclusion of the proceedings against that person in accordance with conditions to be determined by mutual agreement of the Contracting States.

Jag kan inte någon stans finna stöd för att en tillämpning av institutet "temporary surrender" skulle förutsätta ett godkännande från Storbritannien.

Institutet "temporary surrender" regleras även i avtalet mellan EU och USA och beskrivs närmare i EU kommissionens handbok:

(g) Temporary Surrender (Article 9)
This provision, which is common in modern extradition treaties, facilitates the orderly and efficient
prosecution of a person sought in two jurisdictions by allowing the temporary transfer of the person
to the Requesting State for prosecution, when that person is subject to proceedings (either
prosecution or service of a sentence) in the Requested State. The transfer is subject to conditions
agreed to in advance of the transfer. The provision also permits the defendant to receive credit in the
Requested State for time served in custody while under prosecution in the Requesting State.

Den exakta tillämpningen av institutet är oklar för mig. Men det framstår som klart att det finns en öppning för att Assange skulle kunna överlämnas till USA så snart åtal väckts mot honom i Sverige. Att detta kan bli ett konkret problem står klart i ljuset av att USA ofta håller personer frihetsberövade under lång tid utan rättegång.

Den engelska tidningen The Guardian har försökt klarlägga turerna genom att kontakta USAs ambassad i Storbritannien. Ambassaden ville dock inte besvara tidningens frågor. I kommentarerna till The Guardians artikel skriver dock signaturen "GregCallus" följande:

"..this extradition takes place under a European Arrest Warrant [which] means that (as a matter of EU law) Sweden would be bound by the Article 28.4 rules on seeking permission from the UK (which would be judicially reviewable). If they tried to ignore those obligations, then a preliminary reference to the ECJ (on the super-fast track urgent) route would likely compel them to get the UK’s permission."

Enligt GregCallus skulle alltså samma förutsättningar gälla som för ordinär utlämning. Men är det så säkert? Kan en "tillfällig utlåning" med säkerhet anses jämställd med en ordinär utlämning? Jag kan i vart fall inte finna något stöd för en sådan uppfattning.

Klart är dock att vare sig Sverige eller Storbritannien har varit villiga att lämna några som helst garantier för att Assange inte kommer att utlämnas till USA.

Men även om de som påstår att Storbritanniens godkännande skulle krävas har rätt, så finns det flera brittiska politiska kommentatorer som menar att Storbritannien skulle ha liten motivation att motsätta sig en begäran om utlämning för det fall Sverige vill och accepterar en sådan begäran från USA.

En samtidig begäran om utlämning från både Sverige och USA skulle även kunna leda till en juridisk och politisk kollision som skulle vara svårhanterlig.

John Bellinger, a former legal adviser to the U.S. State Department, says Assange could be charged with espionage, stealing government property or retaining stolen government property.

"If the Justice Department were actually to issue charges against Mr. Assange while he was still in Britain there could be potentially a decision for the U.K. government whether to extradite him to Sweden or to the United States, and that could get to be a complicated clash between the two different requests which would put the U.K. government in a difficult position," Bellinger told AP Television News.

I sammanhanget måste man också hålla i minnet att Storbritannien är en nära allierad till USA samt att det vore betydligt mindre politiskt kontroversiellt för brittiska politiker om utlämningen verkställs från Sverige. Vidare ska man hålla i minnet att Sverige redan har utlämnat personer till både Egypten och Syrien trots att de har riskerat både tortyr och dödsstraff, sålunda helt i strid med internationella konventioner.

Svaret är sålunda inte kristallklart, men det står för mig helt klart att risken för att Assange kan komma att utlämnas till en oviss framtid i USA är reell.

Intressant

5 kommentarer:

 1. Jag instämmer med dina bedömningar men vill tillägga att som jag förstår lagen om utlämning för brott måste HD yttra sig, även i fall av "utlåning", huruvida utlämning kan ske enligt 1agens 1-10§§. För enligt lagens terminologi är även i sådana fall fråga om "utlämning".

  SvaraRadera
 2. @Anonym: Ja, i formell mening ska HD ha ett ord med i laget. Men faktum är att politikerna tidigare inte har brytt sig om detta särskilt mycket, tänk utlämningen till Egypten m.m., och sanktionerna mot ett beslut som kringgår HD är små eller närmast obefintliga. Saken är den att hur mycket man än vrider och utreder denna fråga så finns inget klart och hållfast svar. Ska man känna sig säker på att en utlämning inte kommer att ske så måste man också ha mycket hög tillit till att våra tjänstemän och politiker följer lagen. För mig finns det oändligt många orsaker att inte känna en sådan tillit.

  SvaraRadera
 3. very good post! need to say you did a great job and i really appreciate it!

  SvaraRadera
 4. Din bedömning att det skulle vara politiskt okontroversiellt att utlämna Assange från UK till USA stämmer säkert. Men domarna i UK står mkt fria från politiken och har en tung roll i utlämningsfrågor. Jag bedömer att Assange sitter betydligt säkrare i UK än i Sverige pga Sveriges mera politiskt beroende domarkår. För att inte tala om Sveriges politiskt tillsatta åldrade nämndemän.

  SvaraRadera