fredag 9 december 2011

DEN KONTROVERSIELLE LAGMANNEN

Lagman kallas domstolscheferna vid våra tingsrätter. På Gotland är Mikael Mellqvist lagman.

Mellqvist är en domare som ofta väcker ont blod och som har ett horn i sidan på särskilt försvarsadvokater. Försvaren bör inte ha rätt till ersättning om han kräver att få vara vid sin klients sida, har Mellqvist sagt. Och försvarare som Mellqvist anser som odugliga -dvs de flesta - får avdrag på sina ersättningar. Motsvarande öde drabbar dock aldrig mindre skickliga åklagare. Opartiskhet är inget som tycks bekymra lagmannens Mellqvist särskilt mycket.

På sin egen blogg erkänner Mellqvist också att han går in i varje mål med förutfattade meningar. Själv hävdar Mellqvist såklart att detta inte påverkar honom i hans dömande. De som har stött på honom har dock i regel en annan uppfattning.

Mellqvists agerande är så anmärkningsvärt att det till och med har föranlett Advokatsamfundets generalsekreterare att fråga om han har varit på studiebesök i en kinesisk folkdomstol. Det är denna typ av domare som avgör folks väl och ve, om en person skall sättas i fängelse eller dömas till höga skadestånd.

När Mellqvist också arg på Alexander Bard sedan denne har uttalat sig positivt om narkotika. Under rubriken "Sluta för fan" häver Mellqvist ur sig en rad invektiv som jag inte trodde mig behöva höra från en representant för domarkåren. Mellqvist uttrycker sin kritik mot Bard enligt följande:

Förbannad blir jag när kändisar som Alexander ”man-får-vara-hur-ful-och-dum-som-helst-och-ändå-vara-med-i-TV”

Vad har Bards utseende med debatten att göra undrar jag? Mellqvists argumentation i övrigt tycks också mest följa den linje av förutfattade meningar som han själv sagt sig besitta. Det finns nämligen exempel på att en avkriminalisering av narkotikabrott för eget bruk har haft positiva effekter. Så det går inte att så konsekvent hävda att Bard är dum och ful bara för att han har en annan åsikt än lagmannen Mellqvist.

Varför skriver jag då om denne Mellqvist? Jo, han är inte mycket värre än andra domare som man stöter på runt om i landets domstolar, men jag lyfter fram honom för att åskådliggöra hur rättsosäkert vårt rättsväsende är och för att påvisa vilka personer som har makt att utöva statens yttersta maktmedel gentemot dig och mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar