söndag 3 maj 2009

CUF vill legalisera prostitution

Centerns ungdomsförbund har förklarat att de vill legalisera prostitution, eller mera korrekt - tillåta sexköp eftersom prostitutionen i sig inte är förbjuden.

http://aftonbladet.se/nyheter/article5058111.ab

Ser man till den opionsundersökning som Aftonbladet genomför i den länkade artikeln så kan man få uppfattningen att CUF har folkligt stöd för sitt förslag. Närmare 70% av de som har röstat anser nämligen att sexköp skall tillåts.

Argumentet som CUF för fram för sitt förslag bygger bl.a. på Socialstyrelsens rapport "Kännedom om prostitution" från 2007. Av denna rapport framgår att det är tveksamt om den svenska sexköpslagen har minskat prostitutionen samt att däremot finns det tendenser som tyder på att s.k. trafficking har ökat efter att lagen infördes.

http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2007/9843/2007-131-48.htm

Själv är jag synnerligen kluven i denna fråga.

Å ena sidan förespråkar jag individens rätt att bestämma över sin egen kropp. Vill en man eller kvinna sälja sex så kan jag anse att det bör vara tillåtet utan att lagstiftaren lägger sig i. Motsvarande uppfattning uttrycks av organisationen SANS - Sexsäljares och Allierades Nätverk i Sverige:

http://www.sans.nu/sans_swe.htm

SANS hävdar att sexköpslagen saknar effekt och att den snarare ökar de prostituerades utsatthet samt att risken för att brottslighet kopplas till prostitutionen.

Själv är jag dock inte säker på att en legalisering skulle förbättra situationen för de prostituerade eller att en legalisering skulle minska förekomsten av prostitution och trafficking.

I Holland legaliserades år 2000 sexköp efter ivrigt påhejande av feminister [faktiskt]. Och under 80- och 90-talen legaliserade prostitution och bordellverksamhet i Australien. Några direkt positiva effekter för sexarbetarna av dessa försök har jag dock inte kunnat spåra. Tvärtom finns det tecken på att legaliseringen inte har förbättrat något, utan att situationen tvärtom kan ha förvärrats:

http://sisyphe.org/spip.php?article697

Jag är också tveksam till om samhället alltid skall ge efter endast av det skälet att en lag inte omgående får förväntad effekt. I Sverige har vi sedan lång tid bestraffat även eget innehav och bruk av narkotika. Likväl är det fortfarande många som brukar narkotika. Jag är inte övertygad om att samhället av detta skäl borde legalisera eget narkotikabruk, trots att även detta i grunden handlar om rätten att bestämma över sin egen kropp. Det finns företeelser i samhället som inte bör åtnjuta lagstiftningens acceptens. Kanske är prostitution på samma sätt som eget narkotikabruk en sådan företeelse?!

Knuff

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

6 kommentarer:

 1. Hej

  Det kanske inte är lagstiftningens acceptans som bör åtnjutas, utan lagstiftningens tolerans. Frågan handlar om vilket synsätt lagen har: skall vi straffa syndare eller hjälpa människor? Skadereduceringsmodellen lyfter upp de sociala åtgärderna.

  SvaraRadera
 2. @Waldemar: Straff och vård skall gå hand i hand. Åtminstone är det tanken med den svenska kriminalvården.

  Men fråga är inte enkel. Rätten att bestämma över sin egen kropp ställs i motsats till samhällets intresse och rätt att motverka brott. När prostitution dessutom inte sällan sammanfaller med trafficking och missbruk så blir problematiken än tydligare.

  SvaraRadera
 3. Grund problemet är väl stigmatiseringen av den prostituerade. Det är samhällets syn på den prostituerade som sätter denne i en utsatt situation inte lagen.

  Varför skulle annars någon annan människa tro att denna skulle få göra mer som den ville med en prostituerad än med en frisör eller massör? Båda arbetar med att tillhandahålla tjänster.

  Jag är inte mot prostitution som fenomen men jag är mot de degradering som detta medför i allmänhetens ögon och alla kringliggande problem som detta medför. Problemet är att normer aldrig kan styras med hjälp av lagar...

  SvaraRadera
 4. *"mot den degradering av människovärdet"

  Skall det vara

  SvaraRadera
 5. Det finns ingen anledning att hindra vuxna människor att ingå frivilliga avtal om utbyte av sexuella tjänster. Lagen baseras inte på forskning utan på känslor och moraliserande. Och den motverkar sina påstådda syften.

  SvaraRadera
 6. I båda fallen gäller att det inte bör vara en polisiär fråga huruvida man gör potentiellt skadliga saker mot sig själv eller inte.

  Är man inte säker, varför ska man då lagstifta? Är det inte trevligare om vi kan ha MER frihet om man nu inte ens kan påvisa att lagar har effekt?

  Att man lägger hela branscher i händerna på svarta marknaden kan väl aldrig vara en bra idé? Reglerade marknader har en tendens att vara sundare. I båda fallen gäller att tjänsterna och varorna även skall tillhandahållas, inta bara tillåtas existera. Om man låter folk knarka, men inte ser till att handeln sköts kontrollerat och beskattat, så ger de såklart föga effekt, även om det ger en lite större frihet för konsumenten.

  SvaraRadera