fredag 15 maj 2009

FRA - Den som skall övervakas utser övervakarna

I min enfald litade jag till ett TT-meddelande då jag häromdagen skrev ett inlägg med påståendet att lagrådet hade ifrågasatt den föreslagna Försvarsunderrättelsedomstolen. Tack till Lars B som rättade mig genom sin kommentar till inlägget.

Sanningen är den att lagrådet i sitt protokoll vid sammanträde 2009-05-07 konstaterar att Försvarsunderrättelsedomstolen utestänger den som kränks, inte medger denne rätt till en rättslig prövning och att domstolens beslut inte heller kan överklagas. Likväl godkänner lagrådet detta märkliga vidunder.

Argumenten för lagrådets välsignelse är inte heller övertygande. Man konstaterar att de ledamöter i domstolen som alltså skall kontrollera hur regeringen och FRA utövar signalspaningen också utses av regeringen. Den som skall övervakas utser sålunda själv sina övervakare. Sålunda bör i framtiden även den som placeras i fängelse kunna få utse de plitar som skall övervaka honom. Lagrådet tycks ju anse att detta är helt i sin ordning.

Inte heller är det lätt att förstå hur lagrådet anser att denna konstruktion går att förena med Artikel 6 Europakonventionen som ju garanterar rätten till en fri och opartisk rättegång.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

4 kommentarer:

 1. Domstolen står för tillståndsprövning och inte "övervakning". Efterhandskontroll utförs av en separat myndighet, FUN (som möjligtvis kommer att byta namn). Sen tillsätts FUN iofs av regeringen...

  SvaraRadera
 2. Vem utser juristerna i lagrådet? Vem betalar deras lön? Svar: Politikerna.

  Varför ens som vanlig medborgarare _försöka_ bli upprörd över denna potemkinkuliss? Lagrådet är av exakt samma lurendrejerinivå som riksdagens konstitutionsutskott, det teatrala s.k. Vet-Hut-Utskottet(KU).

  Det blir inte ordning på demokratin med mindre än att vi får en från den politiska sfären fristående Konstitutionsdomstol som kontrollerar och också kännbart straffar politiker och tjänstemän inom offentlig sektor för brott mot Svea Rikes Grundlagar och internationella konventioner om mänskliga fri- och rättigheter när så påkallas. Och det är förvisso rätt ofta. Portalparagrafen i Konstitutionen/Författningen lyder som bekant: All makt utgår från Folket.

  SvaraRadera
 3. Visst, det är bara det att grundlagarna snart är borta. Läs på i den föreslagna regeringsformen: Följande friheter kan regleras i lag: yttrandefrihet, informationsfrihet, friheten att lämna landet, etc, etc, etc. Det enda de inte förbehåller sig rätten att ändra är friheten att inte bli torterad eller dödad av staten. Någon som vill chansa på att vi efter detta går igenom efter valet 2010 får ett andra förslag som i princip utraderar alla våra friheter?

  SvaraRadera
 4. Anonym1: Huruvida Försvarsunderrättelsedomstolen utövar övervakning eller inte är närmast semantik. Vid tillståndsprövningen skall domstolen naturligtvis pröva att regeringen/FRA inte överträder gällande regler. I den meningen är domstolen också ett övervakningsorgan.

  Anonym3: Ja, flera av de fri och rättigheter som regleras genom grundlagen kan inskränkas genom lag. Men dessa ändringar får aldrig komma i konflikt med Europakonventionen, läs 2 kap 23 § RF.

  SvaraRadera