fredag 8 maj 2009

Ephone's svaromål i IPRED-rättegången

Med några dagars fördröjning har jag äntligen blivit färdig att lägga upp Ephone's svaromål i målet gällande informationsföreläggande. Jag rekommenderar er att läsa och njuta. Formuleringarna är ren poesi för oss som värnar om rättssamhället:

http://www.scribd.com/doc/15091476/EphoneIPRED

Läs även andra bloggares åsikter om

9 kommentarer:

 1. Härlig skrivelse! Jag tycker verkligen om att den är lättförstådd av en lekman som jag. Kan jag förstå den, så kan baske mig en vettig och okorumperad domstol göra det. Bäst är den beskrivning av att EU:s direktiv direkt strider mot EG:s direktiv angående mänskliga rättigheter. Tyvärr är det så att de flesta domare här i Sverige är gamla och fölitar sig på 30 år gamla kunskaper. Att EG:s direktiv går FÖRE de Svenska lagarna har nog helt förbigått dom, vi behöver yngre och mer välutbildade domare i EG/EU rätt. Helst sådana utan egna intressen i målet som t.ex domaren i TPB, som borde avsagt sig målet. Snyggt jobbat!

  SvaraRadera
 2. Litet OT, men det vore intressant att höra dig kommentera det faktum att advokat Danowsky nu begär ersättning för processkostnader i TPB-målet och att kronofogdemyndigheten har skickat ut en fordran (pdf) till Gottfrid i TPB-gänget på många miljoner innan domen vunnit laga kraft.

  SvaraRadera
 3. @Tor: Danowsky gör formellt inget fel. En dom är omedelbart verkställbar även att den inte har vunnit laga kraft. Detta följer av 3 kap utsökningsbalken.

  Kronofogden kan alltså driva in pengarna om TPB-killarna inte ställer en säkerhet som täcker fordringsbeloppet. Säkerheten skall i regel bestå av en bankgaranti. Men även om indrivning sker så utbetalas inga pengar till Danowsky's huvudmän förrän domen har vunnit laga kraft. I denna situation deponeras sålunda pengarna hos fogden i avvaktan på att domen skall vinna laga kraft. Ändrar hovrätten tingsrättens dom så återbetalas de utmätta medlen jämte ränta.

  SvaraRadera
 4. Tack för svaret. Har du någon aning om vad som händer om fallet på grund av jäv skulle återförvisas till tingsrätten?

  Jag instämmer för övrigt om Ephone:s svar. Det är fullständigt lysande - rekommenderad läsning för alla Ipred-debattörer.

  SvaraRadera
 5. @Tor: Om målet återförvisas till tingsrätten så undanröjs samtidigt tingsrätten dom. I så fall finns inte längre någon exekutionstitel, dvs verkställbar dom. I denna situation faller alltså hotet om omedelbar verkställighet till dess en ny dom föreligger.

  SvaraRadera
 6. Är det här olagligt på något sätt (eller ens moraliskt fel)?

  http://internetavgift.se/

  SvaraRadera
 7. @Anonym: Den s.k. "Internetavgiften" är inte olagligt, men möjligen riskfylld. Jag är osäker på vad en advokatfirma kan hitta på om det framkommer att människor medvetet och i stor mängd gör felaktiga inbetalningar. Onekligen drabbas advokatfirman av kostnader och extraarbete som en följd av detta. Det skulle inte kunna uteslutas att advokatfirman begär ersättning för detta.

  SvaraRadera
 8. Om inte polis och åklagare hade resurser att jaga fildelare vet jag inte om de har resurser att jaga internetbetalare nu...

  för att ta reda på vem som ligger bakom en inbetalning måste väl polisen blandas in etc, bankerna ger ju inte ut namn till vem som helst...

  SvaraRadera
 9. @Anonym: Banksekretess är ett svunnet begrepp. Om advokatbyrån tar emot en massa märkliga inbetalningar så är det bara för dem att lyfta på luren, kontakta banken med frågan vem som har gjort inbetalningen. De kommer då att få svar.

  SvaraRadera