onsdag 27 maj 2009

LOPPSI 2 - Ännu ett angrepp mot yttrandefriheten

Hos HAX läser jag om ett nytt franskt lagförslag kallat Loppsi 2. Lagförslaget är en uppföljare till den märkliga Hadopi-lagen.

Genom Loppsi 2 skall staten ges utökade möjligheter att fritt och utan domstolsprövning kunna installera trojaner som registrerar all aktivitet som sker på en enskild användares dator. Lagförslaget påminner i allt väsentligt om Orwells 1984.

Den naive tror kanske att något liknande inte skulle kunna ske i Sverige?! Svaret blir dock att detta inte är helt sant. Som påpekas av HAX ligger ett förslag kallat SOU 2005:38 eller mindre formellt: "Hemlig dataavläsning". Lagförslaget har förtjänstfullt kommenterats av Oscar Swartz redan i december 2007. Analysen och slutsatserna förskräcker.

Man läser numera nästan dagligen om nya och tydligt integritetskränkande lagar som är helt oproportionerliga och knappast förenliga med grundläggande principer i ett demokratiskt samhälle. Och varje dag frågar jag mig; "Hur fick våra folkvalda politiker uppfattningen att de har rätt att spela Gud?"

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar