måndag 4 maj 2009

Dax för civil olydnad i kampen mot övervakningssamhället

I rask takt genomdrivs nu än det ena, än det andra integritetskränkande direktivet som svensk lag. I flera fall torde lagarna strida mot sveriges åtaganden enligt Europakonventionen och mot svensk grundlag.

Det framstår som uppenbart att våra folkvalda representanter struntar i dessa rättskällor och i den folkliga opinionen. De demokratiska strukturerna tycks ha rasat samman och istället ersatts med en gränslös ambition att tillfredsställa upphovsrättsindustrins ekonomiska intressen. Eftersom inga andra medel tycks kvarstå måste civil olydnad enligt icke vålds-principen anses berättigat som motmedel för oss som vill försvara demokratin och rättssamhället.

Ett bra sätt att bedriva civil olydnad vore att dränka domstolarna i stämningsansökningar med yrkanden om skadestånd från staten för brott mot Europakonventionen. Om man håller yrkandet under ett halvt basbelopp blir kostnadsrisken synnerligen begränsad. Om vi kunde överlasta domstolarna - som redan är hårt arbetstyngda - torde effekterna inte låta vänta på sig. Kraven på lagändringar skulle inom kort höras från de inre juristkretsarna, vilket kan förväntas ge positiva effekter.

I artikel 13 Europakonventionen finns en bestämmelse som tillförsäkrar var och en, vars i konventionen angivna fri- och rättigheter kränkts, rätt till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkningen förövats av någon under utövning av offentlig myndighet.

I linje härmed har Högsta domstolen bl.a. i NJA 2005 s. 462 uttalat att staten skall kunna förpliktas utge ersättning för konventionskränkningar även att uttryckligt lagstöd saknas. Ersättning kan utgå för visad ekonomisk skada, men även för s.k. ideell skada utan samband med en faktisk ekonomisk förlust.

Inom kort förväntas regeringen lägga en proposition om att införa datalagringsdirektivet som svensk lag. En sådan lag torde - som jag har avhandlat i ett tidigare inlägg - komma att strida mot Artikel 8 Europakonventionen samt den s.k. proportionalitetsprincipen. Lagstiftningen kommer att beröra varje person som är bosatt inom Sverige och blir därför samtliga dessa personer berättigade att föra en skadeståndstalan mot staten enligt de principer som i övrigt har fastlagts av Högsta domstolen i rättsfallet nyss ovan.

Så snart lagen har tagits i riksdagen återkommer jag med ett utkast till stämningsansökan som mer än gärna får kopieras och användas av var och en som känner sig manad att bekämpa den gryende polisstaten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

9 kommentarer:

 1. Två gamla men högt aktuella ämnen:
  "Så vill mediejättarna blockera svenska internet"
  (071006)
  http://www.frendo.se/remisser0710.html

  "Special: Trafikdatalobbyisterna"
  (071022)
  http://www.frendo.se/td-special.html

  SvaraRadera
 2. Tack för dessa synnerligen informativa länkar!

  Jag vore tacksam om någon kunde hjälpa till med att spåra domen från domstolen i Wiesbaden som underkände datalagringsdirektivet med hänvisning till Europakonventionen.

  SvaraRadera
 3. Jag har sett den domen någonstans. Gäller bara att komma ihåg var. Återkommer om detta.

  Även FRA lagen i sin nuvarande utformning och även i den kommande torde konstituera en skadeståndsmöjlighet för hela folket om den fälls i Europadomstolen. Trist bara att det tar en sju-åtta år....

  SvaraRadera
 4. http://www.nyteknik.se/multimedia/archive/00046/Lagr_dsremiss__Signa_46466a.pdf

  Glömde länken till lagrådsremissen FRA.

  SvaraRadera
 5. "Domen från domstolen i Wiesbaden"
  Hoppas mina länkar är till hjälp
  Första länken är till domen, på tyska(Michael Gajditza kan hjälpa med översättning i fall...
  Den andra länken är till en "del" översättning av domen, men h*n är ingen jurist...
  Tredje länken är till Mark K´s )inlägg om själva domen, intressanta (?)kommentarer till det.
  Och sista länken är till (folkets lobbyst!) och "EU" experten Erik J´s inlägg om domen.

  1. http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/301/79/lang,de/
  2. http://sidvind.blogspot.com/2009/03/delvis-oversattning-av-det-tyska.htm
  3. http://klamberg.blogspot.com/2009/03/tysk-domstol-trafikdatalagring-strider.html
  4. http://erikjosefsson.eu/blogg/2009/03/19/allmaen-datalagring-ogiltigfoerklaras-i-tysk-domstol

  Maria

  SvaraRadera
 6. @Michael o Anonym: Jag bugar och tackar.

  SvaraRadera
 7. Den civila olydnad du efterlyser har jag förespråkat i många år. Dock är det som vanligt med oss medborgare i Sverige, vi pratar mycket, men näven knyter vi i fickan och ingen vågar ta ställning öppet för att inte bli stämplad som politiskt inkorrekt. Det finns massor av möjligheter, men ingen vill vara först. Och om man tolkar europakonventionen rätt, så bryter Sverige mot den på flera punkter när det gäller yttrandefrihet, oskuldspresumtion och rätten till sin egen integritet. Dessutom så är kollektiv bestraffning förbjuden, är det inte vad det handlar om när staten begränsar alla medboragers rätt? (Utom, när det gäller "vissa" priviligierade politiker förstås.. :-))

  SvaraRadera
 8. @Mike: Jag delar helt din uppfattning att vi svenskar tenderar att vara alltför flata. Därför är det min avsikt att göra en djupdykning i juridiken så snart som möjligt för att kolla hur vi som värnar demokratin och rättsstaten kan göra mesta möjliga skada utan att överträda någon lag.

  SvaraRadera
 9. Mycket trevligt att läsa en rakryggad sund jurist skriva om detta kaotiska spektakel kring övergången till informationsteknik som vi nu genomlever.

  Återkom gärna som du sa, angående utkastet för stämningsansökan!

  SvaraRadera