måndag 18 maj 2009

Sofie Lohede - Våldtäktsåtalet ogillades

I ett pressmeddelande från Jönköpings tingsrätt framgår att våldtäktsåtalet avseende Sofie Lohede ogillas.

Vi minns nog alla förspelet till denna rättegång. Sofie Lohede tog livet av sig strax före huvudförhandlingen, vilket föranledde åklagaren att lägga ned åtalet gällande våldtäkt i brist på bevisning. Men efter närmast kravallartade demonstrationer togs åtalet upp på nytt. Jag har i ett tidigare inlägg varit starkt kritisk mot att populism och pöpelfasoner skall tillåtas påverka den rättsliga processen. I mitt tycke gjorde åklagaren en korrekt bedömning när han återkallade åtalet gällande våldtäkt.

Min uppfattning har nu vunnit stöd i tingsrättens dom. Åtalet gällande våldtäkt ogillades nämligen i dagens dom. Tingsrätten konstaterar - liksom tidigare åklagaren - att de videoinspelade förhören inte duger som tillräcklig bevisning. Detta insåg nog de flesta jurister som någon gång har varit i närheten av en brottmålsförhandling. Media och gatudemonstranterna tycks dock helt ha saknat denna insikt. Ändå var det de sistnämnda aktörerna som tilläts påverka rättssystemet.

Den tilltalade 42-åringen hade dock erkänt att han försåg Sofie med narkotika och att hon i utbyte betalade med sex. Härigenom ansåg tingsrätten att Sofie hade befunnit sig i en beroendeställning till sin langare samt att 42-åringen hade missbrukat detta beroende genom att förmå henne till sexuella tjänster. 42-åringen dömdes därmed för det lindrigare brottet sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.

Jag har ännu inte läst domen, men utifrån tingsrättens pressmeddelande tycks domen vara korrekt. Det straffbara området innefattar även en sådan beroendeställning som kan förekomma mellan en narkoman och dennes langare. Om langaren allvarligt missbrukar denna beroendeställning för att förmå narkomanen till sexuella handlingar så utgör handlandet en brottslig gärning.

Det ser alltså ut som om rättssamhället denna gång vann över pöbelfasonerna!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar