tisdag 19 maj 2009

IPRED Vs Datalagringsdireketivet

Flera debattörer har hävdat att Datalagringsdirektivet skjuter IPRED i sank. I kommentarerna till mitt inlägg strax nedan angående den utläckta lagrådsremissen framhåller signaturen "En annan jurist" bl.a. "att uppgifter som sparas på grund av lagringsskyldigheten med stöd av direktivet om lagring av trafikuppgifter ska lagras i särskild ordning". Detta skulle då tydligen garantera att de personuppgifter som tvångslagras pga Datalagringsdirektivet inte skulle komma upphovsrättsindustrin till godo.

Jag är inte övertygad. De som är trygga i förvissningen om att en ändamålsglidning inte kommer att ske har dessutom en tung bevisbörda. Argumenten för min ståndpunkt är följande:


Redan vid en hastig anblick blir det uppenbart att en tydlig konflikt förekommer mellan IPRED och Datalagringsdirektivet. Enligt gällande praxis brukar sådana konflikter lösas enligt principerna om lex posterior och lex specialis, varvid speciallagstiftningar anses vinna företräde framför lagar av lägre dignitet och t.o.m. framför Europakonventionen. Här rekommenderas en läsning av rättsfallet RH 2000:61 vari hovrätten uttalade att skattebrottslagen i sin egenskap av speciallagstiftning hade företräde framför Europakonventionen.

IPRED har implementerats som lagregler i olika speciallagar gällande immaterialrätt. Jag tror därför att risken är stor att dessa regler skulle vinna företräde framför de allmänna skyddsreglerna i Lagen om elektronisk kommunikation [vari Datalagringsdirektivet kommer att implementeras].

Från mina erfarenheter som praktiker kan jag också förutse en uppenbar risk för att en domstol knappast skulle ha förståelse för en operatör som vägrade att lämna ut tillgänglig information enligt ett beslut om informationsföreläggande. Och detta alldeles oberoende av skyddsreglerna i LEK. Adress och personuppgifter samlas ju in enligt tvångsreglerna i LEK och omfattas dessa uppgifter även att tvångsreglerna om utlämnande till upphovsrättsindustrin enligt IPRED.

Den som hävdar motsatt uppfattning torde -som sagt - ha en tung bevisbörda och det slutliga svaret lär vi inte få förrän efter en domstolsprövning.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

2 kommentarer:

  1. Glöm inte heller bort att både IPRED 2 och ACTA ligger å mal i korvmaskinen. Ingeniörerna bakom detta vet antagligen hur grodor skall kokas.. och det fungerar. Grunden ligger i att principen är bruten och då är det sluttande planet ett faktum. Vi är där nu.

    William T.

    SvaraRadera
  2. @William T: Din analys är korrekt. Politikerna kommer med säkerhet att fortsätta krumbukta sig till dess upphovsrättsindustrin blir nöjd [om det alls är möjligt att få dem nöjda].

    SvaraRadera