lördag 1 augusti 2009

Advokater och rättssamhället

Nike och MinaModerataKarameller tycks hysa en oro för att advokatkåren i allmänhet skulle utgöra ett hot mot yttrandefriheten.

Förvisso är det så att vissa advokater har upphovsrättsindustrin som klienter och att de då utifrån gällande lagstiftning företräder sin klient gentemot den som har ägnat sig åt olaglig fildelning. Detta utgör dock inte i sig något hot mot yttrandefriheten. Upphovsrätten som sådan skall skyddas, men man kan diskutera vilka verktyg upphovsrättsindustrin skall få använda. Detta är dock en rent politisk fråga och inget som advokatkåren har ansvar för.

Som motvikt till Nike och MinaModerataKarameller finner jag anledning påminna om att Advokatsamfundet ständigt för en aktiv kamp till skydd för rättssäkerheten och den personliga integriteten. Som representanter för rättsväsendet för de kampen i relativ ensamhet och de uppmärksammas sällan av media. Jag finner därför skäl att påminna om några remissvar från Advokatsamfundet:

- Det första yttrandet handlar om ett Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. Här skriver Advokatsamfundet bl.a.:

"Advokatsamfundet avstyrker att flertalet av förslagen i promemorian läggs till grund för lagstiftning. Promemorian saknar erforderliga analyser och överväganden. Förslagen tillgodoser inte heller vad som får anses vara rimliga och grundläggande krav på rättssäkerhet och skydd för den personliga integriteten."

- Nästa yttrande handlar om ett remissvar över den s.k. Polismetodutredningen.

Återigen rycker Advokatsamfundet ut till försvar för den personliga integriteten, vilket bl.a. framgår av följande citat: "Inhämtandet av uppgifter om elektronisk kommunikation inklusive lokaliseringsuppgifter utgör ofta ett väsentligt och, många gånger, nödvändigt led i en effektiv och framgångsrik brottsutredning. Samtidigt måste effektiviteten i den brottsbekämpande verksamheten alltid vägas mot medborgarnas rättstrygghet och rättssäkerhet. Enligt Advokatsamfundets uppfattning är en sådan avvägning av särskilt stor betydelse när det gäller så ingripande och integritetskränkande åtgärder som hemlig teleövervakning."

Yttrandet fortsätter: "Förslaget innebär emellertid även alltför långtgående befogenheter för åklagare och de brottsbekämpande myndigheterna att själva besluta om hemlig teleövervakning under förundersökningen. Enligt Advokatsamfundet kan övervakningen av hemlig teleövervakning i underrättelseverksamheten genom granskningsombud inte anses uppfylla kraven på rättstrygghet och rättssäkerhet."

- Det tredje exemplet handlar om Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet.

Här skrider Advokatsamfundet återigen in till försvar: "Rambeslutet innebär att gärningar som hittills inte varit kriminaliserade i Sverige blir kriminaliserade. Även i flera andra avseenden medför rambeslutet stora förändringar för allmänheten. Trots detta behandlar promemorian frågor kring nationell följdlagstiftning som behövs för att uppfylla rambeslutet, utan någon belysning av förslagets lagenlighet vad gäller behov, effektivitet, nödvändighet och proportionalitet."

Oron för att advokatkåren skulle utgöra ett hot mot yttrandefriheten framstår sålunda som betydligt överdriven, ja till och med ogrundad. Jag avslutar med ett videoklipp där Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg uttalar kritik mot FRA-lagen:Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

1 kommentar:

 1. Åh jag ber om ursäkt att du uppfattar det som om jag hyser misstro mot hela rättssamhället. Så är det inte.

  Jag hyser den allra största respekt för exempelvis advokatsamfundet. Absolut. Och för advokatkåren också. Här har man faktiskt också ställt upp emot avlyssningssamhället och värnat om den personliga integriteten.

  Det var möjligen en olycklig formulering av mig här men den gjordes för att förstärka min och andras oro för de ohemula skadestånd som underhållningsindustrin kräver av enskilda personer på grund av olaglig fildelning. Samt den attityd som den branschen visar mot användning av en teknik de själva skulle tjäna på att använda i stället för att sätta dit sina kunder.

  Det var inte bra av mig att skylla på advokatkåren här eftersom det är självklart att advokater arbetar på uppdrag. Jag är en stor beundrare av Anne Ramberg. Hon är en av de vassaste vi har här i landet.

  Jag biter mig i tungan och ber om ursäkt och gör också ett tillägg om detta på min blogg.

  SvaraRadera