torsdag 13 augusti 2009

Hovrättsråd klarlägger rättsläget efter HD:s friande domar

I början av juli månad höjdes upprörda röster från åklagare och feminister efter att Högsta domstolen hade meddelat två friande domar i våldtäktsmål. Efter att ha läst domarna hävdade jag att domarna inte innehöll något nytt och att HD endast hade inskärpt gällande praxis.

På olika bloggar fick jag rätt mycket stryk för att jag hävdade denna - som jag anser - välgrundade uppfattning. Hysterin i debatten har nu letat sig in till Hovrätten för Västra Sverige där hovrättsrådet Lennart Morad i en dom finner skäl att klarlägga rättsläget i ett särskilt yttrande. Morad argumenterar efter samma linje som jag, d.v.s. inget har ändrats och han framhåller att den fria bevisvärderingens princip fortfarande är vid liv vilket medför att det i praktiken står alltjämt står domstolarna fritt att döma på endast målsäganden berättelse så länge denna kan anses vinna stöd i vad som i övrigt har förekommit i målet. Någon särskild stödbevisning behövs alltså inte, konstaterar Morad.

Jag kan bara konstatera att Morad har rätt. Tyvärr säger jag till alla er som hade förhoppningar om att HD:s domar skulle medföra en verklig rättssäkerhet i Sverige. Så blir aldrig fallet så länge den fria bevisvärderingens princip tillåts härska i svenska brottmålsrättegångar. Den fira bevisvärderingen kommer alltid att leda till att dömandet ytterst sker utifrån den enskilde domarens subjektiva tyckande, snarare än utifrån vad som är bevisat i målet. Detta är anser jag inte hör hemma i en rättsstat och den fria bevisvärderingens princip bör därför skrotas eller i vart fall reformeras.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

12 kommentarer:

 1. Jag läste just en dom från Faluns TR där man helt öppet skriver att ingen annan bevisning finns än anklgelserna. Eftersom det den tilltalade har uppgett inte motbevisar anklagelserna så fälls han.
  HovR har sedan prövat saken i början av augusti och då inte funnit anledning att göra en annan bedömning än TR.

  SvaraRadera
 2. Anonym, om det är så som du hävdar, är det faktiskt helt otroligt. Då har man ju från Falu tingsrätts håll upphävt alla mått av beviskravet - allt från "utom rimligt tvivel" till "möjligt"!  Ps. Jag vet att "möjligt" inte är ett beviskrav; jag är ironisk.

  SvaraRadera
 3. Hovrätten i hänvisade fall skriver oförblommerat: "Brist på stödbevisning utgör inte ett absolut hinder mot bifall till ett åtal."

  Då så, då hänger allt på en trovärdig målsägande med tillförlitliga uppgifter.

  Men hur kontrollerar i så fall domstolen trovärdigheten hos målsäganden och tillförlitlighetens av dennes uppgifter?

  Jo, i brist på stödbevisning måste ju rimligtvis trovärdigheten mätas mot tillförlitligheten medan tillförlitligheten mätas mot trovärdigheten.

  Ett slags cirkelbevis för att styrka skuld bortom rimligt tvivel!

  Inte illa för att handla om en modern demokratisk rättsstat.


  Ps. Juristen, det här är alldeles för bra för att jag inte för över raljeringen till min egen blogg. Tack för inspirationen! Ds.

  SvaraRadera
 4. @Tristan: Du träffar mitt i prick. Det är ett rent cirkelresonemang. Å ena sidan säger HD att det inte räcker för en fällande dom att målsäganden är mera trovärdig än den tilltalade, å andra sidan utgör avsaknaden av stödbevis inget hinder för en fällande dom. Trots snart 20 år i branschen har jag svårt att följa logiken i detta resonemang.

  SvaraRadera
 5. Juristen, jag har inte den erfarenheten, men är fräck nog att framföra rådet att luta sig tryggt tillbaka i fåtöljen, ta fram pilsnern och bara följa cirkeln! :-)

  Den fria bevisvärderingens princip skulle lite mer försmädligt kunna kallas "den fria gissningslekens princip". (Som stöd här för åberopar jag hovrättsdomen ifråga jämte den moderna vittnespsykologiska forskningen).

  SvaraRadera
 6. Tristan, japp och problemet förvärras av att domare i allmänhet tror sig ha en övermänsklig förmåga att avgöra vem som talar sanning och vem som ljuger.

  Katarina Folmer har publicerat en intressant undersökning som visar hur fel domarna har...de gissad fel nästan varje gång i testet. Känns tryggt då att den fria bevisvärderingens princip härskar i rättssalarna.

  SvaraRadera
 7. Tristan:
  Det är på inget sätt ovanligt. Jag har nog läst 100 sådana domar. HD är inte så mycket bättre, läs om rättsfallen här:
  http://www.rsorg.se/index.php?view=article&id=205%3Abevisvaerdering-av-utsagor-i-valdtaektsmal&option=com_content&Itemid=72

  SvaraRadera
 8. pv

  Intressant inledning i examensarbetet du hänvisar till. Är det ditt? Uppnosigt och inte politiskt korrekt. Jag undrar vad handledaren och medstudenterna tyckte om de lavetterna.

  Rubriken till inledningskapitlet borde ha hetat: "En juriststudents bekännelser" :-)

  Men jag håller inte med studenten. Därför att den fria bevisvärderingens princip är också en rättsprincip som de facto tillämpas.

  När det gäller att gissa rätt på sanningshalten i muntliga utsagor lämpar sig nog jurister lika bra som vittnespsykologer.

  Subjektivitet som subjektivitet.

  De enda gångerna som det med visshet går att beslå någon med lögn - då någon motbevisning inte finns - är ju om lögnaren avslöjar sig med kontradiktioner.

  Och kontradiktioner kan ju nästan helidioter upptäcka (om uttrycket ursäktas).

  SvaraRadera
 9. @Profanum: Tack för den länken. Uppsatsen kan jag nog få nytta av även i mitt dagliga värv.

  @Tristan: På den tiden jag själv var verksam i domstol som notarie så kunde jag ofta slås av att diskussionerna kring bevisvärderingsfrågorna vid rättens enskilda överläggningar handlade om allmänt tyckande och gissningar. Redan då började mitt tvivel kring den fria bevisvärderingens princip att gro.

  SvaraRadera
 10. Juristen, jag har vid enskild överläggning erfarit att den startat med en diskussion kring bestämmandet av påföljd. Skuldfrågan var underförstått redan avgjord. Det är effektivitet vid rättsskipningen om något! :-)

  SvaraRadera
 11. @Tristan: Din efarenhet att skuldfrågan anses klar redan från början torde tyvärr inte vara unik. Det är nu många år sedan jag var tingsnotarie, men mina erfarenheter överensstämmer med dina. Skuld- och påföljdsfrågor avhandlades dessutom ofta i förväg vid informella överläggningar i samband med kafferaster och liknande.

  SvaraRadera
 12. Kan alla köpa en lott med vinstgaranti eller förbehålls det vissa eller är det riktiga lottdragningar.

  anders

  SvaraRadera