fredag 14 augusti 2009

Bodström otålig - vill påskynda införandet av datalagringsdirektivet

HAX har uppmärksammat att Thomas Bodström i en interpellation till Beatrice Ask kräver svar på när datalagringsdirektivet skall införas.

I interpellationen skriver Bodström att direktivet måste genomföras för att kunna bekämpa grov brottslighet. Men Bodström ljuger. Erfarenheterna från de länder som har genomfört direktivet visa, att masslagringen har ringa effekt för brottsbekämpningen. Direktivets enda egentligt påvisbara effekt är att vanligt människors privata sfär kränks och att de skräms till tystnad. Bodström är antingen naiv eller okunnig. Jag kan i den sena timme då detta inlägg skrivs inte avgöra vad som är värst.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

2 kommentarer: