fredag 14 augusti 2009

Datainspektionen kritiserar myndigheters hantering av personuppgifter

Datainspektionen framför i en rapport kritik mot hur myndigheter hanterar anställdas åtkomst av lagrade personuppgifter. I rapporten konstateras:

"Svenska myndigheter har inte tillräckligt bra interna kontroller för att upptäcka och beivra obehörig åtkomst av personuppgifter."


Detta känns inte särskilt tryggt i tider av FRA och datalagringsdirektiv. Det finns fog att förvänta sig ett massivt informationsläckage i samma takt som mängden lagrad och identitetskänslig information ökar. Erfarenheterna från tyskland visar att redan oron för ett sådan läckage medför att vanlig medborgare avstår från kontkater med läkare, självårdare och advokater. Yttrandefriheten och rättssäkerheten begränsas för vanligt folk samtidigt som åtgärderna erfarenhetsmässig har en synnerligen begränsad effekt för uppklaringen av brott. Lapptäcket av integritetskränkande lagar har blivit nästintill oöverskådlig och lagstiftaren har aldrig gjort någon övergripande utvärderinge, vilket redan har kritiserats av Datainspektionen i publikationen Integritetsåret 2008.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar