måndag 10 augusti 2009

Hovrätt tillämpar HD:s bevisvärderingsprinciper i nytt våldtäktsmål

I en nyligen meddelad dom från Hovrätten för Västra Sverige frias - med ändring av tingsrättens dom - en kvinna och man från ansvar i ett lite annorlunda våldtäktsåtal.

I början av juli väckte två domar från Högst domstolen uppmärksamhet i media. Från vissa håll hördes upprörda röster om att det nu skulle bli svårare att fälla "våldtäktsmän". Sistnämnda uppfattningar byggde på okunskap om gällande rätt eftersom inget nytt framkom genom domarna. Tvärtom inskärpte domarna endast redan gällande praxis.

I den nu aktuella domen från hovrätten i västra Sverige kan man dock lätt inse att hovrätten har tagit intryck av de nyssnämnda domarna. Åtalet gällde en kvinna och man som påstods har genomfört ofrivilliga sexuella handlingar med två 17-åriga kvinnor. Kvinnan och mannen hade dömts i tingsrätten på kvinnornas berättelser.

I hovrättens domskäl kan man dock förstå att kvinnornas berättelser innehöll motsägelser och att de i väsentliga delar var oförenliga med varandra. Någon stödbevisning som gav stöd för åtalet fanns inte att tillgå. Den bevisning i form av fotografier och filmupptagningar som åberopades av åklagaren tycks snarare ha styrkt de tilltalades berättelser. Åtalet ogillas sålunda.

En genomläsning av domen ger mig intrycket av att de 17-åriga kvinnorna frivilligt deltog i de sexuella lekarna och att de i efterhand har försökt tjäna en hacka på en påhittad berättelse. Man får sända en tacksam tanke till Högsta domstolen som genom inskärpningen av gällande praxis tycks - åtminstonen för stunden - ha återupprättat rättssäkerheten inom rättsskipningen i sexualbrottmålen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

1 kommentar:

  1. Ja, jag önskar också jag haft film på en kvinna som lade sig ner på golvet, och slängde upp benen :-)
    Det hade säkert varit fullständigt omöjligt att få dömt henne för falsk angivelse ändå, men det hade varit en påtaglig illustration till hur kvinnor ljuger.
    Det är oerhört vanligt att kvinnor tar till sambor, äkta män, polisen, domstolar, för att "upprätta sin heder". D.v.s. komma under patriarkens och religionens mantel, inte leva i den farliga och fria världen, som dom tydligen skäms över, och där man lämpligen tar ansvar för sina handlingar, inte försöker fördärva andras liv med dom.
    Grabbar och män; alltid en webkamera på !

    SvaraRadera