tisdag 25 augusti 2009

Forskaren Daniel Westman kritiserar beslutet att stänga TPB

Forskaren Daniel Westman är kritisk till tingsrättens beslut att vitesförelägga Black Internet.

Precis som jag och en del andra skribenter så konstaterar han att tingsrättens beslut i och för sig endast innebar ett föreläggande att blockera vissa särskilt angivna verk, men att en sådan filtrering inte var möjlig varför Black Internet därför tvingades att helt släcka TPB för att efterkomma tingsrättens beslut:

"-Företaget som levererar en uppkoppling till internet föreläggs att inte medverka till att vissa verk görs tillgängliga. I praktiken kan de bara efterkomma det beslutet genom att bryta hela internetförbindelsen.

Det finns nämligen inte så mycket annat Black Internet kan göra. De har inte kontroll över The Pirate Bay och kan inte plocka bort material därifrån. De kan bara slå av eller på uppkopplingen till nätet.
"

Jag instämmer helt i Westmans kritik. Men det bör tilläggas att en anledning till utgången var, att Black Internet i sitt svar till tingsrätten inte tydligt framhöll att det skulle vara tekniskt omöjligt att endast filtrera bort vissa verk. Hade detta framhållits tydligare är jag rätt säker på att tingsrätten hade kommit till en annan slutsats när proportionalitetsbedömningen gjordes.

Westman ser också ett problem i att parterna i tvisten utgjordes av upphovsrättsindustrin och internetleverantören samt att den part som verkligen berördes av utgången i målet, dvs TPB, inte deltog i tvisten:


"En annan principiell invändning är huruvida internetleverantören är beredda överklaga beslutet och driva det vidare. Daniel Westman menar att en sådan process kostar mycket pengar och frågan är om en leverantör är beredd att ta den striden. "

Westmanss kritik är även i denna delen befogad, dock glömmer han bort möjligheten att intervenera. Eftersom TPB:s rätt onekligen berörs av den aktuella tvisten har TPB enligt 14 kap 9 § Rättegångsbalken rätt att inträda i tvisten vid sidan av Black Internet. Men uppenbart har TPB valt att avstå från att nyttja denna möjlighet.

Jag vidhåller sålunda att den främsta anledningen till utgången i tingsrätten och de konsekvenser som följde på beslutet var flatheten i Black Internets försvar. Uppenbart var Black Internet inte intresserat av att ta strid och motsvarande ointresse tycks ha gällt för TPB. Ointresset torde kunna förklaras med att Black Internet och TPB sannolikt inte var beredda att svara för de kostnader som en process skulle föra med sig. Möjligen insåg de också att en nedstängning endast skulle vara några timmar och att processandet därför var meningslöst.

För framtiden är dock erfarenheterna från den aktuella rättegången oroande. Kommer även nästa internetleverantör att agera med samma flathet som Black Internet? Kommer TPB eller någon annan sajt att visa samma ointresse? Om så blir fallet lär vi få se fler fall där den lagliga fildelningen stängs av i jakten på några få olovliga filer. I sådant fall kommer både rättssamhället och yttrandefriheten i ordentlig gungning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

3 kommentarer:

 1. Ja proportionalitet är ett härligt ord i sammanhanget. Vad gällde åtalet? 10 torrents? Piratebay har för tillfället 2,3 miljoner torrents.

  SvaraRadera
 2. Intressant om möjligheten att intervenera. Lärorikt.

  Det kan ligga en del i det där med rädsla för processkostnaderna, som du säger. Det känns nästan som att man måste bemöda sig extra för att komma upp med ett så lamt försvar som Black Internet gjorde. Det hade ju inte precis tagit några resurser i anspråk att förklara att verkspecifik blockering inte är möjlig. Kanske var det helt enkelt ett sätt att slippa processen.

  Hur det nu än ligger till med den saken så finner jag det märkligt att inte tingsrätten motiverar sitt beslut. Om det nu enligt förarbetena inte "normalt" sett föreligger något medansvar för nätleverantörer för innehållet i trafiken, vad är det då som gör detta fall "onormalt"? Jag tycker inte att tingsrättens protokoll ger något svar på den frågan. Vad tycker du?

  @Z
  Nja, det gällde snarare ett antal hundra verk, men det förändrar ju inte din poäng nämnvärt. Den intressantare biten är väl dock de verk som lagligen sprids via torrent-filer på TPB.

  SvaraRadera
 3. Hur är det med interventionsmöjligheten?

  Om jag har ett verk som jag publicerar via TPB, är det skäl nog att kunna intervenera?

  SvaraRadera